English Русский Finnish Norwegian Lappland

WP 5. Offentlig bevissthet og kunnskap

Formålet med arbeidspakken er å øke folks bevissthet og heve kunnskapen om generelle risikoer og beskyttelsestiltak knyttet til radioaktivitet, gi informasjon om status for radioaktivitet i omgivelsene til EuroArctic-regionen, og å gi anbefalinger om hvordan man kan minimere risikoen.

Aktivitetene omfatter:

1. Seminarer: det vil bli arrangert åpne seminarer for allmennheten og målgrupper i Finland, Norge og Russland hvor det blir gitt informasjon om problemstillinger relatert til radioaktivitet og om status i regionen, så vel som praktisk og nødvendig informasjon i tilfelle en atomulykke i regionen.

Aktiviteter vil omfatte organisering av offentlige møter i Finland, Norge og Russland i løpet av prosjektets varighet, samt deltakelse i passende grupper for formidling av informasjon til allmennheten. På slutten av prosjektet vil det bli holdt et åpent seminar for publikum på steder som vil bli annonsert.

2. Presentasjoner: populærvitenskapelige presentasjoner vil bli utarbeidet og holdt innen temaer som radioaktivitet, kilder, risiko og tiltak i hverdagen. Noen anbefalinger vil bli gitt som går ut på å minimere risiko.

3. Informasjonsbrosjyrer vil bli produsert og delt ut med internett linker i Finland, Norge og Russland om ulike temaer knyttet til radioaktivitet, kilder til ioniserende stråling og anbefalinger om hvordan man kan minimere risikoen.

4. Rapporter: relevante rapporter vil bli produsert på ulike stadier av prosjektets gjennomføring, og vil bli gjort tilgjengelig for offentligheten og målgrupper. Basert på de endelige resultatene av prosjektet, vil en generell rapport bli laget for publikum og interessenter på finsk, engelsk, norsk og russisk.

5. Informasjon på internettsider: relevant informasjon vil bli lastet opp til nettsidene til STUK, Statens strålevern og MMBI KSC RAS om fremdriften til og resultatene av det foreslåtte prosjektet. Endelige resultater om status for radioaktivitet i miljøet for EuroArctic-regionen vil bli lastet opp til flere offentlige nettsteder i alle tre land.

6. Presentasjon av resultater: Resultatene om status for radioaktivitet i miljøet til EuroArctic-regionen vil bli presentert på internasjonale konferanser.