English Русский Finnish Norwegian Lappland

WP 3. Atmosfæren

Denne arbeidspakken vil fokusere på atmosfærisk modellering og vurdering av radionukliders distribusjon i tilfelle ulykker i EuroArctic-regionen med utslipp av radioaktive stoffer til miljøet. Arbeidspakken er inndelt i to deler:

  1. Bruk av beregningsmetoder
  2. Eksperimentelle metoder

Utslippene vil bli modellert ved hjelp av spredningsmodellen SILAM (produsert av FMI), mens stråledoser til befolkningen er modellert med RODOS. De deltakende instituttene er finsk Meteorologisk institutt (FMI), Meteorologisk institutt (NMI), Strålsäkerhetscentralen (STUK) og Statens strålevern (NRPA). Langtidseffekter vil bli vurdert og tatt hensyn til.