English Русский Finnish Norwegian Lappland

Prosjektaktiviteter

For å oppnå de overordnede målene for det foreslåtte prosjektet, er oppgavene fordelt på fem sammenhengende arbeidspakker. Hver arbeidspakke inneholder en rekke lærings- og utviklingsaktiviteter mellom alle partnere fra Finland, Norge og Russland. De fire laboratoriene fra EuroArctic-regionen er også involvert i prosjektet: Statens stråleverns laboratorier i Tromsø (Troms) og Svanhovd (Finnmark), STUK sitt laboratorium i Rovaniemi (Lappland) og MMBI sitt laboratorium i Murmansk (Murmansk oblast).

De finske og norske partnerne har en lang historie med samarbeid om ulike problemstillinger omkring strålevern og radioøkologi. Imidlertid vil det foreslåtte prosjektet gi en plattform for å forbedre forbindelser og samarbeid mellom de finske og norske partnerne og partnere fra Russland. Dette er viktig fordi mange aktiviteter mellom Finland, Norge og Russland er igangsatt på regionalt plan og administrative nivåer, men det har vært liten eller ikke noe direkte samarbeid mellom myndigheter og forskningsinstitusjoner som arbeider med vurderinger innen miljømessig radioaktivitet. Å gjennomføre de planlagte aktivitetene vil føre til en forbedring i det grenseoverskridende samarbeidet. Utveksling av informasjon, data, ferdigheter og kunnskaper gir mulighet for felles undersøkelser og vurderinger. Det vil forbedre nåværende kompetanse, teknikker og metoder samt utvide eksisterende modeller innen risikovurdering.

I tillegg vil det foreslåtte prosjektet bidra til analyse av strategier og tilnærminger mellom laboratorier i Troms og Finnmark, verifisering av gjeldende teknikker og utvidelse av kapasiteten mellom laboratorier og personell på nord-norsk side.

En slik forbedring i grenseoverskridende samarbeid vil fremme utvikling av felles strategier for håndtering av nødssituasjoner og rutinemessige overvåkningsprogrammer i Finland, Norge og Russland. Offentlig bevissthet og kunnskapsspørsmål vil bli behandlet på riktig måte og i fellesskap i alle de tre landene.