English Русский Finnish Norwegian Lappland

Partnere

Organisasjoner som er involvert i gjennomføringen av prosjektet er kompetente, nasjonale myndigheter og sentrale forskningsinstitusjoner på områdene beredskap, strålevern, miljøovervåkning, modellering, sosiale konsekvensutredninger og offentlig bevissthet.

De involverte forskningsmiljøene fra Finland, Norge og Russland sikrer en vellykket gjennomføring av prosjektaktivitetene og utarbeidelse av relevante resultater. Prosjektets forskere har vært involvert i radioøkologisk forskning, beredskap, atomsikkerhet og internasjonale samarbeidssaker i over 25 år. Forskere anvender moderne metoder for innsamling, bearbeiding og analyse av prøver, overvåkning og vurdering av radioaktivitet i miljøet, og risikovurdering og modellering av potensielle effekter samt kartlegging av radioaktivitet. Prosjektets utøvere har relevant opplæring, og besitter kunnskap i det foreslåtte prosjektområdet. Prosjektmedarbeiderne har betydelig erfaring i internasjonalt samarbeid.

Deltakende organisasjoner er:

Koordinator:

Strålsäkerhetscentralen (STUK), Regionalt laboratorium i Nord-Finland, Rovaniemi, Säteilyturvakeskus - Finland

Samarbeidspartnere:

Følgende deltar også i prosjektet: