English Русский Finnish Norwegian Lappland

Koordinering og ledelse

Prosjektets styringsgruppe

En internasjonal styringsgruppe fastsettes av Gruppelederen(koordinator) - STUK som involverer medlemmer fra hvert deltakerland (Finland, Norge og Russland) med eksperter på områdene strålevern, forskning, beredskap og med representanter fra målgruppene. Styringsgruppen skal støtte og koordinere gjennomføringen av prosjektet i alle ledd og i alle arbeidsgrupper (WG). Styringsgruppen skal også overvåke resultatene fra prosjektet og spre relevant informasjon. Årlige møter i styringsgruppen er planlagt innenfor hvert av de tre årene som prosjektet varer.

Prosjektledelse

Den ledende partner (Lead Partner) - STUK, vil være ansvarlig for koordinering, utvikling, implementering og sluttresultater av hele prosjektet og for etablering av et samarbeidsnettverk om strålevern og forskning for EuroArctic-regionen (CEEPRA). STUK vil være i kontakt med alle partnere fra alle deltakende organisasjoner og land i løpet av prosjektgjennomføringsperioden. Arbeidsgrupper skal møtes minst to ganger i året for å rapportere om fremdrift, mens landspesifikke grupper vil møte etter behov, fortrinnsvis et par ganger i året. Revisjon vil bli utført i hvert deltakerland hver 6. måned i løpet av prosjektets varighet.

Arbeidsgrupper

For å sikre gjennomføringen av prosjektarbeidet etter planen, vil fem tematiske arbeidsgrupper settes opp i henhold til arbeidsgruppenes pakker (WPs) som er en del av prosjektet. Hver arbeidsgruppe vil bli ledet av en av prosjektpartnerne som vil være ansvarlig for planlegging, koordinering, utvikling og implementering av oppgaver og utarbeidelse av sluttresultatet innen tidsfristen innenfor de aktuelle pakkene. WG-ledere er også ansvarlig for utveksling av informasjon med prosjektpartnerne og samordning av arbeidet med de andre arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene skal samarbeide aktivt med hverandre og med gruppelederen (evt. koordinator).

De 5 tematiske arbeidsgruppene er:

  1. Terrestrisk WG og WP, lederskap og ansvar hos Statens strålevern
  2. Marine WG og WP - lederskap og ansvar hos MMBI KSC RAS
  3. Atmosfære WG og WP - lederskap og ansvar hos FMI
  4. Sosiale konsekvenser WG og WP - lederskap og ansvar hos Pöyry Finland
  5. Offentlig bevissthet og kunnskap WG og WP - lederskap og ansvar hos Statens strålevern