English Русский Finnish Norwegian Lappland

Bargoollisvuohta 4: Sosiála váikkuhusat

Bargoollisvuođat 3 ja 4 laktásit oktii. Bargoollisvuođa 4 guovddážis lea árvvoštallat ollisvuođas 3 ráhkaduvvon lihkuhisvuohtamodeallaid sosiálaváikkuhusaid ja váikkuhusaid turismii.

Ollisvuohta lea juhkkojuvvon guovtti oassái: sosiála váikkuhusaid árvvoštallan báikkálaš dásis (váikkuhus beaiverutiinnaide dahje ovdamearkan boazodollui) ja turismii laktáseaddji váikkuhusaid árvvoštallan (imago-gažaldagat).  

Pöyry Finland Os. vástida bargoollisvuođas 4. Dan doaimmaide ja ulbmiliidda gullet:

  1. Dutkanguovllu govvideapmi: sosioekonomalaš huksejupmi, báikkálaš oaidnu, turisma.
  2. Dutkamušdáhpáhusaid árvvoštallan: mearkkašupmi, vejolaš lihkuhisvuođat, riskkaid, maid sáhttá dovdat, vuorddekeahtes riskkat.
  3. Váikkuhusaid árvvoštallan.
  4. Bohtosat ja jurdagat báikkálaš riskkain, turismii, turismaguovddážiidda jna.
  5. Evttohusat ja ávžžuhusat.
  6. Árvvoštallanraporta, raporta máŋggakriteraanalysas.