English Русский Finnish Norwegian Lappland

Ulbmilat

CEEPRA -prošeavtta oppalaš ulbmilat leat

  • ovttasbargofierpmádaga vuođđudeapmi Eurohpá arktalaš guovlluide
  • lávga ovttasbarggu lasiheapmi prošeavtta doaibmaguovllu eiseválddiid, dutkanlágádusaid ja sierra joavkkuid gaskkas.
  • olbmuid dieđu lasiheapmi átomfámu dorvvolašvuođas, ráhkkaneamis ja birrasa radioaktiivvalašvuođas.

Erenomáš ulbmilat leat

  • buoridit dieđuid ja dáidduid lonohallama riikkaid gaskkas
  • buoridit teknihkaid ja váttisvuođaidčoavdindáidduin, mat laktásit suonjardansuodjalussii ja -dutkamuššii
  • dahkat álkibut johtit riikkarájáid badjel
  • ráhkkanit buorebut vejolaš lihkuhisvuođaide
  • oahppat buorebut guorahallat riskkaid, mat sáhttet dagahit átomlihkuhisvuođaid
  • oažžut lasi dieđu birrasa radioaktiivvalašvuođas, radionuklidaid meriin, daid gávdnomis ja láhttemis
  • dieđihit prošeaktaguovllu olbmuide ja sierra joavkkuide átomteknologiijain, ráhkkaneames ja birrasa radioaktiivvalašvuođas. Juohkit dieđu maid daid riskkain ja hástalusain.

 Guovlu

 CEEPRA -prošeakta lea ásahan ulbmilin buoridit suonjardansuodjalussii ja –dutkamuššii guoski ovttasbarggu badjel riikkarájáid. Ovttasbarggu buorideapmi guoská sierra organisašuvnnaid Suoma Lappis, Ruošša Murmánskka guovllus ja Norgga Romssas ja Finnmárkkus.