English Русский Finnish Norwegian Lappland

Yhteistyökumppanit

Hankkeen osapuolet

Hankkeeseen osallistuneet organisaatiot ovat tärkeitä kansallisia viranomaisia ja tutkimuslaitoksia, joiden aloja ovat valmiustoiminta, säteilysuojelu, ympäristön tilan tarkkailu, leviämismallinnokset, sosiaalisten vaikutusten arviointi ja väestölle tiedottaminen.

Suomesta, Venäjältä ja Norjasta mukana olleilla tutkimusyksiköillä on yli 25 vuoden kokemus radioekologisesta tutkimuksesta, valmiusasioista, ydinturvallisuudesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. CEEPRA-hankkeeseen osallistuneet asiantuntijat käyttivät nykyaikaisia menetelmiä kerätessään, käsitellessään ja analysoidessaan näytteitä, tarkkaillessaan ja arvioidessaan ympäristön radioaktiivisuutta, mallintaessaan mahdollisia vaikutuksia ja arvioidessaan riskejä. Heillä oli soveltuva koulutus ja kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä. Kaikkien yhteisenä tavoitteena oli tuottaa hankkeen kannalta oleellista tietoa.

Koordinaattori:

Säteilyturvakeskus (STUK), Pohjois-Suomen aluelaboratorio, Rovaniemi – Suomi

Hankkeen osapuolet:

Murmansk Marine Biological Institute of the Kola Science Center of the Russian academy of sciences (Venäjän tiedeakatemian Kuolan tiedekeskuksen Murmanskin meribiologinen instituutti, MMBI KSC RAS), Murmansk – Venäjä

Statens strålevern/Norwegian Radiation Protection Authority (Norjan säteilysuojeluviranomainen, NRPA), Section High North (Pohjolan osasto; aiemmin Environmental unit (Ympäristöyksikkö), Tromssa sekä Emergency Preparedness Unit (Hätätilavalmiusyksikkö), Svanhovd) – Norja

Ilmatieteen laitos (IL), Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus, Sodankylä – Suomi

Pöyry Finland Oy, Oulu – Suomi

Lisäksi mukana ovat:

Norwegian Meteorological Institute (Norjan ilmatieteen laitos, NMI) -Norja

Southern Scientific Centre of Russian Academy of Sciences (Venäjän Tiedeakatemian Eteläinen tutkimuskeskus, SSC RAS), Rostov – Venäjä