English Русский Finnish Norwegian Lappland

Tavoitteet

CEEPRA-hankkeella oli kolme päätavoitetta:

  • yhteistyöverkoston perustaminen Euroopan arktisille alueille
  • rajat ylittävän yhteistyön tehostaminen hankealueen viranomaisten, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien välillä
  • tiedottaminen väestölle säteilyturvallisuuteen, valmiustoimintaan ja ympäristön radioaktiivisuuteen liittyvistä asioista

Yksityiskohtaisempiin tavoitteisiin kuuluivat:

  • tietotaidon vaihtaminen valtioiden välillä
  • säteilysuojeluun ja –tutkimukseen liittyvän teknisen osaamisen ja ongelmanratkaisutaitojen parantaminen
  • tutkimuslaitteiden ja –näytteiden helpompi siirtäminen valtionrajojen yli
  • parempi varautuminen säteilyvaaratilanteisiin
  • paremmat kyvyt arvioida ydinonnettomuuksiin liittyviä riskejä arktisilla alueilla
  • uuden tutkimustiedon saaminen radionuklidien pitoisuuksista, esiintymisestä ja käyttäytymisestä pohjoisissa ympäristöissä
  • säteilysuojelusta, valmiustoiminnasta, ympäristön radioaktiivisuudesta sekä niihin liittyvistä riskeistä ja haasteista tiedottaminen sidosryhmille ja alueen muulle väestölle

Alue 

CEEPRA-hankkeen toiminta-alueena oli Suomen Lappi, Murmanskin alue Venäjällä sekä Norjan Tromssa ja Finnmark.