English Русский Finnish Norwegian Lappland

Koordinointi

Ohjausryhmä

Hankkeella oli kansainvälinen ohjausryhmä, jossa oli edustajia kaikista hankkeeseen osallistuvista maista (Suomesta, Norjasta ja Venäjältä) sekä Tanskasta. Ohjausryhmän jäsenet olivat valmiuden sekä säteilysuojelun ja –tutkimuksen  asiantuntijoita. Sen tehtävänä oli tukea ja koordinoida kaikkia työpaketteja sekä hanketta kokonaisuutena, jotta asetetut tavoitteet toteutuisivat ja tulokset saavutettaisiin. Ohjausryhmä kokoontui noin kerran vuodessa hankkeen koko keston ajan, ja sen jäseniä osallistui myös hankkeen kokouksiin.

Hallinto

STUK toimi hankkeen koordinaattorina ja vastasi sen johtamisesta, kehityksestä, toimenpiteistä ja tuloksista sekä CEEPRA-verkoston (Euroopan arktisten alueiden säteilysuojelun ja –tutkimuksen yhteistyöverkoston) perustamisesta. STUK piti yhteyttä kaikkiin hankkeen osapuoliin koko hankkeen ajan.

Projekti aloitettiin käynnistyskokouksella Sodankylässä Suomessa 6.-7.4.2011, kokousisäntänä Ilmatieteen Laitos. Seurantakokoukset, joihin osallistuivat kaikki tai useimmat hankkeen osapuolet, pidettiin noin kahdesti vuodessa:

  • Murmansk, Venäjä 17.-18.10.2011, isäntänä MMBI.
  • Tromssa, Norja 18.-19.4.2012, isäntänä NRPA.
  • Rostov-on-Don, Venäjä 20.-21.11.2012, isäntänä SSC-RAS.
  • Rovaniemi, Suomi 16.-17.4.2013, isäntänä STUK.
  • Oulu, Suomi 27.-28.11.2013, isäntänä Pöyry Oy/STUK.
  • Helsinki, Suomi 25.-26.2.2014, isäntänä IL/STUK.
Projektin etenemisestä ja tuloksista raportoitiin rahoittajaa edustaneelle Lapin Liitolle 1-2 kertaa vuodessa.